w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: امیر مصطفایی
استاد راهنما: مهدی اکبرنژاد
استاد مشاور: سهراب مروتی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
مکان دفاع: دانشگاه ایلام

چکیده:

 در پژوهشی که در پیش رو دارید، به موضوع بدعت پرداخته‌شده است؛ که نقطه مقابل سنت است. یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی اسلامی در عصر امروز و تاریخ اسلام بحث بدعت و پیامدهای ناگوار آن در زندگی مسلمانان است. این موضوع ازجمله مباحثی است که از دیرباز در متون عقیده مذاهب مختلف اسلامی و مستندات روایی موردتوجه بوده است؛ تأملی گذرا و بررسی اجمالی کتب عقیده و صدها حدیث در تبیین فضیلت سنت و زشتی و نکوهش بدعت نشانگر این واقعیت است. پژوهش حاضر به دلیل اهمیت و کارکرد بدعت در جامعه اسلامی، به بحث درباره این موضوع پرداخته و با استناد به آیات قرآنی و احادیث پیامبر، ائمه و بزرگان دین با تبیین واژه بدعت، به بیان علل و عوامل بدعت از منظر اندیشمندان شیعه و اهل سنت، ویژگی و خصوصیت بدعت و بدعت‌گذاران از منظر اندیشمندان شیعه و اهل سنت، شیوه‌های پیشگیری و مبارزه با بدعت در شیعه و اهل سنت و در پایان اشتراکات و اختلافات درزمینه‌ی مباحث بدعت بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بازگو می‌کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید