w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: مریم سلیمانی میمند
منتشر شده در: بینات
رتبه مقاله: نامشخص
سال،شماره: زمستان 1389، شماره 68، (22 صفحه - از 103 تا 124)

چكيده


دعا پيوندى معنوی ميان انسان و پروردگار است كه اثر تربيتى و سازندگى مهمى در روح انسان دارد و راهنماى انسان به قرب الهى است. دعاهاى مأثور نيز يكى از ذخاير ارزشمند در ايـن زمينه مى‌باشند. از اين ميان، دعـاى ابوحمزه ثمالـى بر (ع) مضامين قرآنى، اخلاقى بسيارى در بردارد. اين دعا از زبان مبارك امام سجاد بر ابوحمزه ثمالى تعليم داده‌شده است و شامل سه محور اساسى است. در محـور اول معـرفت الهى به‌عنوان كليد هدف نهايى مـطـرح می‌گـردد، در اين محور بـه موضوع گریزناپذیری بنده از محدوده حكومت الهى، شناخت ذات و راهنما بودن خداوند اشاره دارد. در محور دوم به راه سعادت و نجات انسان از طريق تمسك به رحمت الهى، عمل به حـسـنـات و دوری از سيئات اشـاره دارد. محور سـوم به مبحث دعا، آداب و مهم‌ترين خواسته‌هاى ايشان اشاره دارد.

pdf دانلود مقاله بررسی فضایل قرآنی در دعای ابوحمزه ثمالی (638 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید