w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: علی محمد ولوی، زینب میرزایی مهرآبادی
منتشر شده در: شیعه شناسی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: تابستان 1393/ شماره46

چکیده

 بنابر مشهور امام حسن(ع) در اواخر صفر سال 49 یا 50 هجری قمری، توسط جعده بنت اشعث و به تحریک معاویه به ‌شهادت رسیدند. بیشتر اسلام‌شناسان غربی، حکم به ساختگی بودن این روایت داده و ادعا کرده‌اند که تنها شیعیان کیفیت وفات امام را در منابع خود بدین صورت ضبط کرده‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی، دیدگاه‌ها و دلایل آنان استقصا و با منابع اسلامی مقایسه شود؛ تا از این رهگذر، دقت ادعاهای مطرح‌شده مشخص گردد. به سخن دیگر، در این پژوهش نقاط قوت و ضعف موارد ادعایی در آثار اسلام‌شناسان بررسی و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها: امام حسن (ع)؛ اسلام‌شناسان غربی؛ شیعه؛ معاویه؛ جعده.

 

دانلود مقاله واکاوی انتقادی بازتاب وفات امام حسن (ع) در آثار اسلام‌شناسان غربی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید