w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: میر حامد حسین نیشابوری لکهنوی، عبدالحسین طالعی
منتشر شده در: سفینه
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: سال سیزدهم تابستان 1395 شماره 51

چکیده:

این مقاله تلخیص و بازنویسی یکی از مباحث میرحامد حسین نیشابوری لکهنوی از کتاب "استقصاء الإفحام" اوست که در آن، احادیث بداء و طینت را در منابع اهل تسنن نشان داده است. وی با استناد به منابع تسنن، به آن گروه از دانشمندان اهل تسنن که این گروه احادیث را ویژه شیعه می‌دانند، جواب داده است. میرحامد حسین، کتاب یاد شده را در پاسخ به مطالب حیدر فیض آبادی دانشمند سنّی قرن سیزدهم نوشته است.

کلیدواژه‌ها: بداء؛ طینت؛ منابع اهل تسنن؛ لکهنوی، میرحامد حسین؛ استقصاء الافحام (کتاب)؛ فیض آبادی، حیدر.

 

دانلود مقاله احادیث بداء و طینت در منابع حدیثی اهل تسنن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید