Search - JComments
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: مقداد نصراله پور
استاد راهنما: محمد محسنی دهکلانی
استاد مشاور: سعید ابراهیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1393
مکان دفاع : دانشگاه مازندران

 چکیده:

 این نوشتار به بررسی موضوع «خروج از دین» می‌پردازد و به بیان شاکله‌های دین اسلام توجه دارد و هم‌چنین به اسباب خروج از دین نگاه جدی می‌کند. موضوع کفر و ارتداد یا همان خروج از دین از دیرزمان در دنیای فقه مورد بحث بوده است و این موضوع بر روی بسیاری از ابواب فقهی اثر بدون واسطه یا با واسطه دارد که پرداختن به آن دارای اهمیت بسزایی است. این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده است. در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌ایم که ارتداد یا همان خروج از دین، انکار گزاره‌های دین از روی دلیل و برهان است؛ و شخص مسلمان باید دین اسلام و آموزه‌های آن را انکار جاحدانه بکند تا واژه‌ی ارتداد برای او صدق بکند.

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!