Search - JComments
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: مرضیه پزشکیان
استاد راهنما: زهره توازیانی
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1394
مکان دفاع : دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

دعا به‌عنوان یکی از آموزه‌های قرآنی، از جمله موضوعاتی است که موردعنایت فیلسوفان مسلمان واقع شده است. فارابی نیز که تا حدودی همت خویش را مصروف ایجاد توافق میان دین و فلسفه کرده، موضوع دعا را مدنظر قرار داده است. هر چند که فارابی، با نگرشی بدیهی انگارانه به موضوع دعا پرداخته و از این‌رو تنها در عبارتی کوتاه تعریف مختصری برای آن ارائه کرده، لکن با رویکرد به نظرات فلسفی او، می‌توان برداشت تفسیر گونه‌ای از این عبارت ارائه نمود که نشان‌دهنده کمال این تعریف در عین موجز بودنش است.

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!