plg_search_jcomments
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: محمد باوی
استاد راهنما: ابوالفضل روحی
استاد مشاور: محمدجعفر حسینیان
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1385
مکان دفاع : محمدجعفر حسینیان

چکیده:

 این نوشتار دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت در باره ماهیت امامت و ادله و شرایط آن را بررسیده و بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین ابعاد مختلف امامت و ویژگی‌های امام را تبیین می‌کند. نویسنده ضمن بیان شرایط امامت و خلافت از منظر اهل سنت به نقد مسئله سقیفه برای انتخاب خلیفه پس از پیامبر اسلام (پرداخته و به مبانی آنان در باره نصب امام و شرایط و ویژگی‌های او خدشه وارد می‌کند. پژوهش حاضر در دو باب ارائه‌شده است. در باب اول مفهوم امامت در مکتب کلامی اهل سنت، ادله آنان در مبحث امامت و نبوت، شرایط امام، مانندِ علم، عدالت و شجاعت و سرانجام: احراز آن‌ها در خلفای سه‌گانه بررسی می‌گردد. انعقاد امامت و راه‌های آن، مسئله سقیفه و انتخاب خلیفه، حکام جائر و لزوم اطاعت از آنان، وجود امامت در نسل قریش و حرمت خروج بر حاکم جائر از منظر اهل سنت، همراه با ادله قرآنی و روایی آنان در این زمینه، از دیگر مطالب این نوشتار محسوب می‌شود. باب دوم به تعریف امامت، نشانه‌های آن از دیدگاه معصومین ، تعریف ائمه از امامت و امام، ادله قرآنی امامت، تفسیر آیات متعددی از قرآن در این زمینه، شرح برخی احادیث به‌ویژه ثقلین و غدیر در اثبات امامت امام علی) و ... از منظر مفسّران و عالمان شیعی اختصاص دارد.

 

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!