plg_search_jcomments
Search SEO Glossary
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: محمدامین زرگر
استاد راهنما: بهادر قیم
استاد مشاور: محمدرضا علم
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1394
مکان دفاع : دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

 فرقه‌های زیدیه و اسماعیلیه از مهم‌ترین گروه‌های شیعی هستند که با انگیزه‌های متفاوت و از خاستگاه‌های بعضاً متضادی از بدنه اصلی شیعه منشعب شدند. زیدیه با تندروی دست به یک سری اقدامات نظامی زدند و در نهایت با روی آوردن به‌اعتدال بیشتر، مبانی کلامی خویش را تدوین نمودند و مناطقی را نیز در تصرف آوردند؛ اما اسماعیلیه از ابتدا با نوعی مخفی‌کاری، سازمان سری دعوت خود را تشکیل داده و در نهایت موفق به تشکیل حکومت‌هایی مهم و قدرتمند گردیدند. هدف ما در این نوشتار، روشن‌سازی میزان تأثیر بسترهای سیاسی و اعتقادی جامعه اسلامی در قرن دوم و سوم هجری بر تعیین رویکردهای سیاسی و عقیدتی این دو فرقه و میزان تأثیرپذیری آن از فضای فکری زمان پیدایش دو فرقه است.

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!