plg_search_jcomments
Search SEO Glossary
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: علی موسوی نژاد
استاد راهنما: محسن جوادی
استاد مشاور: احمد عابدی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1362
مکان دفاع : دانشگاه قم

چکیده:

 شیعیان زیدیه در خصوص امامت دیدگاهی خاص به خود دارند. آنان اگرچه همچون دیگر شیعیان به امامت علی (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) به‌عنوان امامانی معصوم و منصوص معتقدند ولی از آن پس امام را رهبری غیر منصوص و غیر معصوم می‌دانند که با داشتن مجموعه‌ای از صلاحیت‌ها علیه حکومت‌های ظلم و جور قیام می‌کند و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده می‌گیرد. به همین دلیل تعریفی که زیدیه از امامت ارائه می‌کنند و دلایلی که برای ضرورت نصب امام اقامه می‌نمایند و صفات و شرایطی که برای امام می‌شمارند همگی به‌نوعی منطبق بر همین نظریه است. البته در بررسی نظریه امامت در زیدیه، به نظراتی متفاوت نیز برخورد می‌کنیم که باید آن را نوعی خلط و تأثیر گرفتن از اندیشه امامتی دانشت که زیدیه در مورد سه امام نخست و دیگر شیعیان از جمله امامیه در مورد امامان خود قائل هستند.

 فصول پایان‌نامه:

این پژوهش در چهار فصل ارائه شده است:
فصل اول: «آشنایی با زیدیه»
* تاریخ زیدیه
* عقاید زیدیه
فصل دوم: «تاریخ امامت در زیدیه»
فصل سوم: «تعریف و وجوب امامت»
* تعریف امامت
* جایگاه بحث امامت
* وجوب و ضرورت امامت
فصل چهارم: «شرایط و صلاحیت‌های امام»
* صفات و شرایط امام
* راه اثبات امام
* وظایف امام و مردم
* عزل و کناره‌گیری امام
«ضمائم»
* معرفی منابع امامت زیدیه
* فهرستی از مهم‌ترین امامان زیدیه
* نامه‌ای منتشر نشد از امام عزالدین بن حسن در خصوص امامت
* بیانیه عالمان معاصر زیدیه در مورد نظریه امامت.

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!