plg_search_jcomments
Search SEO Glossary
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: ولی الله میرزایی اصل
استاد راهنما: نهله غروی نایینی
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1377
مکان دفاع : دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده:
آرامش و طمانینه یعنی انسان در عزم و اراده خود استقرار و آرامش داشته و هیچگونه اضطراب و نگرانی به خود راه ندهد. قرآن کریم در میان امواج نگرانیها و اضطرابها ذکر خدا، الا بذکر الله تطمئن القلوب را به عنوان برترین داروی آرام‌بخض و شفا دهنده قلبها معرفی می‌کند و پروردگار آن را از خلوص ایمان و از مواهب بزرگ خود شمرده است ، تمام ناآرامیها و اضطرابها با یاد خدا مهار می‌گردند، ایمان راسخ و محکمی که از مطالعه ریزه‌کاریها و اسرار شگفت‌انگیز این جهان پهناور سرچشمه می‌گیرد قلبها را لبریز از عشق و نشاط، آرامش و اطمینان می‌کند، انسان در پرتو بندگی خداوند از قید بندگی غیر او آزاد می‌گردد و هنگامی که با آن وجود لایتناهی آشنا می‌شود همه چیز جز او در نظرش کوچک می‌شود، به همین دلیل هرگز بخاطر از دست دادن چیزی، روح او دستخوش طوفانهای اضطراب و نگرانی نمی‌گردد. در این پژوهش پس از بحثهای مقدماتی، ویژگیهای آرامش ، عوامل و اسباب حصول آرامش و عواملی که باعث سلب آرامش می‌شوند با استفاده از آیات قرآنی و احادیث مورد بررسی قرار گرفته و قریب بیست عامل جهت حصول آرامش و ده اسباب سلب آرامش بر شمرده است .

 

 

کلیدواژه: آرامش ، قرآن ، حدیث ، طمانینه

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!